Welkom
bij Life Data®

Makers van Farrier's Formula®


Deze website maakt gebruik van cookies voor analytische doeleinden zodat we u de beste ervaring kunnen bieden. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies. Door te klikken op Verdergaan naar de website van Life Data®, verklaart u dat u ons privacybeleid hebt begrepen en goedgekeurd, en dat u instemt met het gebruik van cookies op deze website.


Life Data Labs, Inc.

Life Data Labs, Inc.

Privacybeleid

 

 

Staat Alabama

 

Ingangsdatum: 24 mei 2018

WANNEER U DEZE WEBSITE BEZOEKT OF GEBRUIKT, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN DIE IN DIT PRIVACYBELEID WORDEN BESCHREVEN. WANNEER U ZICH REGISTREERT OP OF GEBRUIKMAAKT VAN DE WEBSITE, STEMT U IN MET HET GEBRUIK EN DE BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE ZOALS BESCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID.

ALGEMEEN

Life Data Labs, Inc. (hierna de ‘Vennootschap’, ‘wij”, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) respecteert de privacy van zijn gebruikers (hierna de ‘gebruiker’ of ‘u’) die gebruikmaken van de volgende websites:

www.lifedatalabs.com

store.lifedatalabs.com

www.lifedatalabs.de

www.lifedatalabs.co.uk

www.lifedatalabs.mx

www.farriersformula.com.au

www.lifedatalabs.fr

www.lifedatalabs.es 

www.lifedatalabs.be

www.lifedatalabs.ca ,

(met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de mobiele en onlineversies van de websites). Dit geldt ook voor het gebruik van alle andere mediavormen, mediakanalen of mobiele applicaties, en alle functies, pagina’s, faciliteiten, content, downloads, capaciteiten, online producten of andere diensten die beschikbaar worden gesteld op onze websites of die toegankelijk zijn op of via enig domein (of subdomein) dat eigendom is van de Vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wanneer u gebruikmaakt van promoties en deelneemt aan onze marketingcampagnes via e-mail of op internet, of wanneer u op een andere manier met ons contact hebt, ongeacht de manier waarop dit gebeurt, hetzij via pc, mobiele toestellen of anderszins (samen onze ‘Website’).

De Website is onze eigendom en wordt door ons beheerd. De Vennootschap is de verwerkingsverantwoordelijke voor de Website. Het volgende privacybeleid van de Vennootschap (‘Privacybeleid’) is bedoeld om u, als gebruiker van de Website, te laten weten welke soorten gegevens de Vennootschap over u of bij u kan verzamelen in verband met uw toegang tot en gebruik van de Website, de voorwaarden op grond waarvan de Vennootschap die gegevens gebruikt en bekendmaakt, en uw rechten met betrekking tot die gegevens. Wijzigingen aan dit Privacybeleid worden aan het einde van dit document besproken. Telkens wanneer u de Website gebruikt, geldt de meest actuele versie van dit Privacybeleid. Derhalve moet u, telkens wanneer u de Website gebruikt, de datum van het Privacybeleid controleren (die vindt u aan het begin van dit document) en nagaan welke wijzigingen zijn aangebracht sinds de laatste keer dat u de Website hebt gebruikt.

De Website wordt gehost in de Verenigde Staten van Amerika en is onderhevig aan het federale en staatsrecht van de VS. Als u onze Website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, geeft u uw gegevens en informatie (inclusief Persoonlijk Identificeerbare Informatie) door aan onze Vennootschap die gevestigd is in de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van onze Website stemt u ermee in dat uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie wordt gebruikt en doorgegeven in overeenstemming met dit Privacybeleid. Mogelijk beschikken de Verenigde Staten niet over een even alomvattende of beschermende gegevensbeschermingswetgeving als uw land van verblijf. In ieder geval blijft dit Privacybeleid te allen tijde van toepassing op de verzameling, de opslag en het gebruik van uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie door ons. U stemt er ook mee in dat u zich zal houden aan de toepasselijke wetgeving van de desbetreffende staten en de federale wetgeving van de VS met betrekking tot uw gebruik van de Website en uw afspraken met ons. Personen die onze Website bezoeken vanuit om het even welk rechtsgebied met een andere wet- of regelgeving betreffende het gebruik van het internet dan de hierboven genoemde rechtsgebieden, met inbegrip van de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van persoonsgegevens, mogen de Website uitsluitend gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de wetgeving van hun rechtsgebied. Als het in uw rechtsgebied onwettig zou zijn om de Website te gebruiken, gebruik de Website dan niet.

Voor de toepassing van dit Privacybeleid verwijst ‘Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie’ naar informatie die, zonder bijkomende informatie, niet kan worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. ‘Persoonlijk Identificeerbare Informatie’ verwijst daarentegen naar informatie die zonder meer betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en die mogelijk bestaat uit, maar niet beperkt is tot:

 • e-mailadres
 • voornaam en achternaam
 • telefoonnummer
 • adres, stad, staat, provincie, postcode
 • cookies en gebruiksgegevens

Als de Vennootschap Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie koppelt aan uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie, behandelen wij deze als Persoonlijk Identificeerbare Informatie.

INFORMATIE DIE WE AUTOMATISCH VERZAMELEN

 

Gebruikers van de website in het algemeen (gebruiksgegevens)

Net als de meeste websitebeheerders verzamelt de Vennootschap informatie van gebruikers van de Website die webbrowsers, afhankelijk van hun instellingen, beschikbaar kunnen stellen. Onder meer de volgende informatie kan worden verzameld: het IP-adres (internetprotocoladres), het besturingssysteem en het browsertype van de gebruiker, en de adressen van de websites die de gebruiker bekijkt vlak vóór, tijdens en onmiddellijk na zijn bezoek aan de Website. Mogelijk kan de Vennootschap aan de hand van een IP-adres achterhalen welke internetaanbieder de gebruiker heeft en wat de geografische locatie is van het verbindingspunt van de bezoeker en kan de Vennootschap ook andere statistische gebruiksgegevens afleiden. Wanneer u de website van de Vennootschap bezoekt, wordt het IP-adres van het toestel dat u gebruikt om verbinding te maken met het internet automatisch geregistreerd in serverlogboekbestanden in de Verenigde Staten. De Vennootschap koppelt geen IP-adressen aan andere Persoonlijk Identificeerbare Informatie, tenzij dit nodig is om illegale of onredelijke gedragingen in verband met het gebruik van de Websites te onderzoeken, om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure en om wetshandhavingsinstanties te helpen met dagvaardingen. De Vennootschap analyseert informatie die werd verzameld bij gebruikers van de Website zodat onze Vennootschap meer inzicht krijgt in de manier waarop de Website wordt gebruikt. Door patronen en trends in het gebruik vast te stellen, kan de Vennootschap het ontwerp van de Website aanpassen om de ervaring van gebruikers te verbeteren, zowel wat betreft de content als het gebruiksgemak.

 

Cookies

Een ‘Cookie’ is een informatiestring die een unieke identificator aan u toekent die een website opslaat op de computer van een gebruiker en die de browser van de gebruiker aan de website verschaft telkens wanneer de gebruiker een aanvraag indient op de website. Wij gebruiken cookies op de Website om bij te houden welke diensten u hebt gebruikt, om informatie over uw gebruikersnaam en wachtwoord te registreren, om uw gebruikersvoorkeuren te onthouden en om ervoor te zorgen dat u aangemeld blijft op de Website. De Vennootschap gebruikt ook Cookies om bij te houden welke pagina’s gebruikers bezoeken tijdens hun bezoek aan de website, zodat de Vennootschap enerzijds de ervaring van gebruikers kan verbeteren, en anderzijds inzicht krijgt in de manier waarop de Website wordt gebruikt. De Vennootschap kan de informatie die via Cookies zijn verzameld in geaggregeerde vorm analyseren en bekendmaken, zodat de Vennootschap, haar partners en anderen beter begrijpen hoe de Website wordt gebruikt. GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE DIE WENSEN DAT ER GEEN COOKIES OP HUN COMPUTER WORDEN OPGESLAGEN, MOETEN HUN BROWSER ZO INSTELLEN DAT COOKIES WORDEN GEWEIGERD, VOORDAT ZE DE WEBSITE BEZOEKEN, MET DIEN VERSTANDE DAT BEPAALDE FUNCTIES VAN DE WEBSITE MOGELIJK NIET GOED ZULLEN WERKEN ZONDER HET GEBRUIK VAN COOKIES. GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE DIE COOKIES WEIGEREN, ZIJN VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERLIES VAN ENIGE FUNCTIONALITEIT.

 

Webbakens

Een ‘Webbaken’ is een object dat is ingebed in een webpagina of e-mail en dat meestal onzichtbaar is voor de gebruiker. Het geeft beheerders van websites de mogelijkheid om te controleren of een gebruiker een bepaalde webpagina of e-mail heeft bekeken. De Vennootschap kan Webbakens gebruiken op de website en in e-mails om te tellen hoeveel gebruikers specifieke pagina's hebben bezocht en e-mails hebben bekeken, en om diensten onder een gemeenschappelijke naam te leveren. Webbakens worden niet gebruikt om toegang te krijgen tot Persoonlijk Identificeerbare Informatie van gebruikers. De Vennootschap kan deze techniek gebruiken om geaggregeerde statistieken over het gebruik van de website samen te stellen. Met een Webbaken wordt slechts een beperkte hoeveelheid informatie verzameld, zoals een Cookienummer, datum en tijdstip van het openen van een pagina of e-mail en een beschrijving van de pagina of e-mail waarop het Webbaken zich bevindt. U mag geen Webbakens weigeren. Ze kunnen echter onbruikbaar worden gemaakt wanneer alle Cookies worden geweigerd of wanneer u uw browser zo instelt dat u wordt ingelicht wanneer een Cookie wordt aangeboden, zodat u Cookies afzonderlijk kunt aanvaarden of weigeren. 

 

Analyse

We kunnen een beroep doen op externe leveranciers, zoals Google, die eigen cookies (zoals het Google Analytics-cookie) en cookies van derden (zoals het DoubleClick-cookie) gebruiken om gerichte en optimale advertenties aan te bieden op basis van uw eerdere activiteiten op de Website, inclusief Google Analytics voor advertenties. De verzamelde informatie kan onder meer worden gebruikt om gegevens te analyseren en op te volgen, de populariteit van bepaalde content te meten en onlineactiviteiten beter te begrijpen. Wilt u niet dat Google Analytics informatie verzamelt en gebruikt, dan kunt u een opt-out in uw webbrowser installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/) en/of kunt u zich afmelden voor Google Analytics voor advertenties of het Google Display Network door de advertentie-instellingen van Google aan te passen (www.google.com/settings/ads). Ga naar de website van Google Analytics om goed geïnformeerd te zijn over hun privacybeleid.

 

Geaggregeerde en Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie

 

We kunnen de door ons verzamelde geaggregeerde en Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie delen. We kunnen ze ook delen met derden en onze verbonden ondernemingen om gerichte advertenties te ontwikkelen en aan te bieden op de Website en op websites van derden. We kunnen de door ons verzamelde Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie combineren met andere Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie die we van andere bronnen verkrijgen. We kunnen eveneens geaggregeerde informatie delen met derden, zoals adviseurs, adverteerders en investeerders, met het oog op een algemene bedrijfsanalyse. Zo kunnen we onze adverteerders vertellen hoeveel bezoekers de Website heeft en wat de meest populaire functies of diensten zijn. Deze informatie bevat geen Persoonlijk Identificeerbare Informatie en kan worden gebruikt om websitecontent en diensten te ontwikkelen die u en andere gebruikers hopelijk interessant zullen vinden en om gerichte content en advertenties te kunnen aanbieden. In die gevallen maken we geen gegevens bekend aan derden waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

 

 

Aanvullende voorwaarden voor mobiele toestellen

 • Mobiel toestel. Als u een mobiel toestel gebruikt om de Website te bezoeken of om een van onze applicaties te downloaden, kunnen we gegevens verzamelen over het toestel (zoals het identificatienummer, het model en de fabrikant van uw mobiele toestel), het besturingssysteem, informatie over de versie en het IP-adres.
 • Mobiele analyse. We gebruiken software voor mobiele analyse om de functionaliteit van onze mobiele software op uw telefoon beter te begrijpen. Deze software kan informatie registreren, zoals hoe vaak u de applicatie gebruikt, welke gebeurtenissen zich voordoen in de applicatie, het geaggregeerde gebruik, prestatiegegevens en vanwaar de applicatie werd gedownload. De informatie die we opslaan in de analysesoftware wordt niet gekoppeld aan Persoonlijk Identificeerbare Informatie die u eventueel verstrekt in de mobiele applicatie.

SOCIALE MEDIA

We kunnen gebruikmaken van hyperlinks op de Website die u doorverwijzen naar een sociaal netwerk wanneer u op de desbetreffende link klikt. Het gaat onder meer om de volgende hyperlinks:

www.facebook.com/LifeDataLabs

www.facebook.com/LifeDataLabsUK

www.instagram.com/lifedatalabs

www.youtube/user/LifeDataLabs

 

Wanneer u op een social plug-in klikt, zoals de ‘Vind ik leuk’-knop van Facebook of de ‘tweet’-knop van Twitter, wordt de plug-in van dat sociale netwerk geactiveerd en zal uw browser rechtstreeks verbinding maken met de servers van die aanbieder. Als u die knoppen niet gebruikt, worden uw gegevens niet naar de aanbieder van de plug-in van het sociale netwerk gestuurd. Wanneer u bijvoorbeeld op de Website op de ‘Vind ik leuk’-knop van Facebook klikt, ontvangt Facebook informatie over uw IP-adres, de browserversie, de schermresolutie en het besturingssysteem van het toestel dat u hebt gebruikt om naar de Website te gaan. Instellingen met betrekking tot privacybescherming zijn terug te vinden op de websites van deze sociale netwerken en vallen niet onder onze controle.

INFORMATIE DIE U AAN ONS VERSTREKT

Registratie op en gebruik van de Website

Een groot deel van de Persoonlijk Identificeerbare Informatie die door de Vennootschap wordt verzameld over gebruikers is informatie die door de gebruikers zelf wordt verstrekt wanneer ze (1) zich registreren voor onze dienst, (2) zich aanmelden met hun inloggegevens voor sociale netwerken, (3) deelnemen aan peilingen, promoties, wedstrijden, enquêtes of andere functies van onze dienst, of reageren op aanbiedingen of advertenties, (4) verzoeken om klantenondersteuning, (5) een openbaar profiel aanmaken, (6) zich inschrijven op nieuwsbrieven, e-mails of andere berichten, (7) deelnemen aan online forums, (8) gebruikmaken van interactieve functies van onze Website, (9) formulieren invullen en/of indienen, (10) recensies of getuigenissen verstrekken of (11) anderszins met ons contact hebben. 

We kunnen onder meer de volgende informatie over u verzamelen: naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om een e-mail te sturen naar een van onze e-mailadressen (@lifedatalabs.com, @lifedatalabs.de, @lifedatalabs.net enz.), dan verstrekt u ons automatisch ook uw e-mailadres. Zodra we uw e-mail hebben ontvangen, bewaren we het e-mailadres dat u verstrekt hebt en de inhoud van uw e-mail, zodat we uw vragen en bekommernissen naar behoren kunnen behandelen. 

Wanneer u met ons zaken doet, kunnen we financiële gegevens verzamelen, zoals uw betalingsmethode (geldig kredietkaartnummer, kaarttype, vervaldatum of andere financiële gegevens), hoewel we geen informatie over uw kredietkaarten, debetkaarten, PayPal of andere informatie over uw financiële rekeningen in ons systeem zullen bewaren of opslaan. Alle betalingsprocessen worden uit naam van onze Vennootschap uitgevoerd en beheerd door derden.

We kunnen ook informatie opvragen over uw interesses en activiteiten, uw geslacht, leeftijd, geboortedatum, gebruikersnaam, functietitel, woonplaats en andere demografische of relevante gegevens die onze Vennootschap van tijd tot tijd opvraagt. 

Voor de meeste van onze diensten hoeft u zich niet te registreren. Dit wil zeggen dat u onze Website kunt bezoeken zonder te moeten vertellen wie u bent. Wanneer voor bepaalde diensten echter Persoonlijk Identificeerbare Informatie moet worden verstrekt, bent u niet verplicht dit te doen, met dien verstande dat wanneer een gebruiker weigert die informatie te verstrekken, bepaalde functies van de Website mogelijk niet kunnen worden gebruikt.

Online berichten

Bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie die van gebruikers wordt verzameld, kan automatisch worden bekendgemaakt doordat u de Website gebruikt. De Website kan onderdelen bevatten waar u productbeoordelingen, getuigenissen en andere informatie kunt achterlaten. Dergelijke informatie kan door de Vennootschap worden nagekeken en voor iedereen beschikbaar worden gesteld op de Website. Dergelijke berichten kunnen verschijnen op andere websites of wanneer zoekopdrachten worden uitgevoerd naar het onderwerp van uw bericht. Ook wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie bekendmaakt op openbare webpagina's, zal die informatie voor iedereen beschikbaar zijn en kan ze worden verzameld en gebruikt door anderen. Wanneer u bijvoorbeeld uw e-mailadres post, is het mogelijk dat u ongevraagde berichten ontvangt. We kunnen niet nagaan wie uw bericht leest of wat andere gebruikers doen met de informatie die u vrijwillig post. We raden u dan ook aan om discreet en voorzichtig te zijn met uw persoonlijke informatie. GEBRUIKERS ZIJN VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERLIES VAN PRIVACY OF ANDERE SCHADE TEN GEVOLGE VAN DE VRIJWILLIGE BEKENDMAKING VAN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE.

Zakelijke communicatie

We kunnen af en toe uw naam en e-mailadres gebruiken om u berichten te sturen waarvan we denken dat u ze nuttig kunt vinden. We kunnen u ook op gezette tijdstippen aankondigingen sturen via e-mail. U kunt zich normaal gezien afmelden voor dergelijke e-mails door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens, maar wij behouden ons het recht voor om u berichten te versturen over uw account, zoals aankondigingen over diensten en administratieve berichten, zelfs als u zich hebt afgemeld voor alle vrijwillige e-mailberichten.

Bekendmakingen van de Vennootschap aan derden

De Vennootschap kan over u verzamelde Persoonlijk Identificeerbare Informatie bekendmaken aan of delen met derden in de volgende gevallen:

 • Wettelijke verplichting of bescherming van rechten. Wanneer we van mening zijn dat de bekendmaking aan de orde is, kunnen we Persoonlijk Identificeerbare Informatie bekendmaken om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of andere wandaden te onderzoeken, te voorkomen of er andere stappen tegen te ondernemen; om de rechten, eigendommen of veiligheid van de Vennootschap, onze gebruikers, onze medewerkers of anderen te beschermen en te verdedigen; om de toepasselijke wetgeving na te leven of samen te werken met instanties voor de wetshandhaving; om onze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of beleidslijnen af te dwingen, als reactie op een dagvaarding of gelijkaardig onderzoeksverzoek, een gerechtelijk bevel of een verzoek om medewerking van een instantie voor wetshandhaving of een andere overheidsinstantie; om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen; om ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen; of zoals anderszins vereist door de wet. In dergelijke gevallen kunnen wij elk juridisch bezwaar of recht waarover wij beschikken, inroepen of er afstand van doen.
 • Marketingcommunicatie. Behalve wanneer gebruikers bij de registratie hebben aangegeven dat ze geen marketingmateriaal van de Vennootschap wensen te ontvangen, mag de Vennootschap gebruikers e-mails sturen over producten en diensten waarvan de Vennootschap meent dat ze voor hen interessant kunnen zijn. Wenst u zich af te melden voor marketingmateriaal van de Vennootschap, dan kunt u dit doen door te klikken op de afmeldlink in de e-mailberichten, door naar uw accountinstellingen te gaan (indien van toepassing) of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
 • Externe dienstverleners. We kunnen uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam en contactgegevens (inclusief e-mailadres), delen met onze erkende dienstverleners die uit onze naam bepaalde diensten verlenen. Ze kunnen onder meer de volgende diensten verlenen: uitvoeren van bestellingen, verzorgen van klantendienst en marketingondersteuning, uitvoeren van bedrijfs- en verkoopanalyses, ondersteunen van de functionaliteit van de Website en helpen bij wedstrijden, sweepstakes, enquêtes en andere functies die via de Website worden aangeboden. We kunnen eveneens uw naam, contactgegevens en kredietkaartgegevens delen met onze erkende dienstverleners die betalingen met kredietkaarten en andere elektronische betalingen verwerken.
 • Overdracht van bedrijven. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om alle Persoonlijk Identificeerbare Informatie in haar bezit door te geven aan een opvolger in het geval van een fusie, overname of andere verkoop van alle of een deel van de activa van de Vennootschap. Tenzij dit door een rechterlijke instantie is gelast, is het gebruik en de bekendmaking van alle doorgegeven Persoonlijk Identificeerbare Informatie onderworpen aan dit Privacybeleid of aan een nieuw privacybeleid indien u in kennis bent gesteld van dat nieuwe privacybeleid en de kans hebt gekregen om er uitdrukkelijk afstand van te doen. Persoonlijk Identificeerbare Informatie die wordt verstrekt of verzameld na een overdracht kunnen echter onderworpen zijn aan een nieuw privacybeleid dat werd aangenomen door de opvolger.
 • Toestemming. Wanneer wij er anderszins uw goedkeuring en toestemming voor hebben verkregen.

Algemeen gebruik

De Vennootschap gebruikt de gegevens die wij over u verzamelen of die u ons verstrekt, met inbegrip van Persoonlijk Identificeerbare Informatie, op verschillende manieren, onder meer om de volgende redenen: (1) om u onze Website en content aan te bieden; (2) om de door u gevraagde informatie, producten en diensten te leveren of te verstrekken; (3) voor enig ander doeleinde waarvoor u de gegevens hebt verstrekt; (4) om uw account te beheren en klantenondersteuning te bieden; (5) om met u te communiceren via e-mail, per post, per telefoon en/of mobiele toestellen over producten en diensten waarin u interesse zou kunnen hebben, hetzij van ons, onze verbonden ondernemingen of andere derden; (6) om u de mogelijkheid te geven om uw bestelgegevens in te kijken, uw bestellingen op te volgen en uw facturen te ontvangen en te bekijken; (7) om op de Website en op andere sites content en advertenties te ontwikkelen en weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses; (8) om geschillen te beslechten en problemen op te lossen; (9) om de interesse van klanten in onze diensten te meten; (10) om u in te lichten over updates; (11) om uw ervaring op maat af te stemmen; (12) om fouten, fraude en andere criminele activiteiten op te sporen en ons ertegen te beschermen; (13) om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; en (14) zoals anderszins beschreven op het moment waarop de gegevens zijn verzameld. Soms kijken we naar meerdere gebruikers om problemen vast te stellen. We kunnen meer bepaald uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie onderzoeken om gebruikers te identificeren die meerdere gebruikers-ID’s of aliassen gebruiken. We kunnen uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie vergelijken en controleren op juistheid en om foute en ontbrekende informatie op te sporen. We kunnen financiële informatie of betalingsmethodes gebruiken om betalingen te verwerken voor aankopen die op de Website worden gedaan, om u te registreren voor programma’s waaraan u beslist deel te nemen, om u te beschermen tegen mogelijke frauduleuze transacties en om mogelijke frauduleuze transacties op te merken en om anderszins, indien nodig, onze bedrijfsactiviteiten te beheren.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE DOOR DERDEN IN HET ALGEMEEN

Derden zijn niet verplicht om dit Privacybeleid na te leven met betrekking tot Persoonlijk Identificeerbare Informatie die gebruikers rechtstreeks aan die derden verstrekken of die derden zelf verzamelen. Tot deze derden behoren adverteerders en tal van andere applicaties van derden die toegankelijk zijn via de Website. De Vennootschap is niet in het bezit van de websites en applicaties van derden die via de Website toegankelijk zijn en heeft er ook geen controle over. Dit Privacybeleid is derhalve niet van toepassing op informatie die wordt verstrekt aan of verzameld door de derden die ze beheren. Voordat gebruikers een website van een derde bezoeken, of een toepassing van een derde gebruiken, hetzij via een link op de Website, rechtstreeks via de Website of op een andere manier, en voordat ze dergelijke derden Persoonlijk Identificeerbare Informatie verstrekken, moeten gebruikers kennisnemen van het privacybeleid en van de (eventuele) privacyvoorwaarden van de derde die verantwoordelijk is voor die website of applicatie, en moeten zij de nodige stappen zetten om, naar eigen goeddunken, hun privacy te beschermen.

BEVEILIGING

Wij nemen de beveiliging van uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie ernstig en treffen redelijke elektronische, fysieke en personeelsmaatregelen om deze te beschermen tegen verlies, diefstal, wijziging of misbruik. Wees u er echter van bewust dat zelfs de beste beveiligingsmaatregelen niet alle risico's volledig kunnen uitsluiten. We kunnen niet garanderen dat enkel bevoegde personen uw informatie zullen inkijken. We zijn niet verantwoordelijk wanneer derden privacyinstellingen of beveiligingsmaatregelen omzeilen. We stellen alles in het werk om alle informatie op de Website naar behoren te beschermen. Het is echter aan u om uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie vertrouwelijk te houden door uw wachtwoord geheim te houden. U dient uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen als u denkt dat iemand onbevoegde toegang heeft gekregen tot uw wachtwoord of account. Indien u de controle over uw account verliest, dient u ons daar onmiddellijk van op de hoogte te brengen.

WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

De Vennootschap kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen. Alle wijzigingen aan het Privacybeleid van de Vennootschap zullen op deze pagina worden weergegeven en de datum waarop de nieuwe versies worden gepubliceerd, wordt bovenaan dit Privacybeleid vermeld. Tenzij anders aangegeven, is ons huidige Privacybeleid van toepassing op alle informatie die we over u en uw account hebben. Gebruikers moeten deze pagina regelmatig controleren op wijzigingen aan dit Privacybeleid. De Vennootschap zal nieuwe versies van het Privacybeleid steeds op de Website publiceren. De Vennootschap kan echter naar eigen goeddunken beslissen om gebruikers op de hoogte te brengen van wijzigingen aan dit Privacybeleid via e-mail of op een andere manier. Daarom is het belangrijk dat gebruikers hun contactgegevens steeds bijhouden en bijwerken.

KINDEREN

 

De Children's Online Privacy Protection Act (‘COPPA’) beschermt de privacy van kinderen jonger dan 13 jaar op het internet. We verzamelen of bewaren niet bewust Persoonlijk Identificeerbare Informatie van kinderen jonger dan 13 jaar, tenzij of behalve dit wettelijk is toegestaan. Elke persoon die via de Website Persoonlijk Identificeerbare Informatie verstrekt, verklaart dat hij of zij 13 jaar of ouder is. Als we te weten komen dat er op of via de Website Persoonlijk Identificeerbare Informatie werd verzameld van een gebruiker die jonger is dan 13 jaar, zullen we de nodige stappen zetten opdat deze gegevens worden verwijderd. Bent u de ouder of wettelijke voogd van een kind jonger dan 13 jaar dat lid is geworden van de Website of anderszins Persoonlijk Identificeerbare Informatie heeft verstrekt op de Website, neem dan contact op met de Vennootschap via de onderstaande contactgegevens om het account van dat kind stop te zetten en de informatie te laten wissen.

 

PRIVACYRECHTEN VAN CALIFORNIË

 

Sectie 1798.83 van het burgerlijk wetboek van Californië, ook wel bekend als de “Shine The Light”-wet, geeft onze gebruikers die in Californië wonen de mogelijkheid om één keer per jaar kosteloos informatie bij ons op te vragen en te verkrijgen over de (eventuele) Persoonlijk Identificeerbare Informatie die we in het voorgaande kalenderjaar aan derden hebben bekendgemaakt voor direct marketing. Indien van toepassing bevat deze informatie een lijst van de categorieën van Persoonlijk Identificeerbare Informatie die werden gedeeld en de namen en adressen van alle derden met wie we Persoonlijk Identificeerbare Informatie in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar hebben gedeeld. Als u in Californië woont en een dergelijk verzoek wenst in te dienen, dan moet u uw verzoek schriftelijk indienen bij de onderstaande privacyfunctionaris. 

BEWARING VAN GEGEVENS

De Vennootschap bewaart de gegevens van de gebruiker in de regel zo lang als nodig is: (1) voor de doeleinden van dit Privacybeleid; (2) om zaken met u te doen of zolang u een account bij ons hebt; of (3) indien nodig om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen te beslechten of overeenkomsten en beleidslijnen af te dwingen.

DO-NOT-TRACK-BELEID

 

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen beschikken over een ‘Do-Not-Track’-functie (‘DNT’) of -instelling die u kunt activeren om aan te geven dat u niet wilt dat gegevens over uw online surfactiviteit worden opgevolgd en verzameld. Aangezien het nog niet helemaal duidelijk is hoe het DNT-signaal moet worden geïnterpreteerd, reageert de Website op dit moment nog niet op signalen of mechanismen van DNT-browsers.

 

ALGEMENE VERZOEKEN OVER PRIVACY (NIET-EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER))

U hebt de mogelijkheid om uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie op elk moment te controleren of te wijzigen door naar uw accountinstellingen te gaan (indien van toepassing) of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Nadat we uw verzoek hiertoe hebben ontvangen, zullen we uw account en contactgegevens deactiveren of wissen uit onze actieve databases. Die gegevens worden zo snel mogelijk gedeactiveerd of gewist op basis van uw accountactiviteit en in overeenstemming met ons deactiveringsbeleid en de geldende wetgeving. Om dit verzoek in te dienen, gaat u ofwel naar uw accountinstellingen (indien van toepassing) of neemt u contact met ons op zoals hieronder aangegeven. We bewaren in onze bestanden bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen en te voldoen aan wettelijke voorschriften zoals toegestaan door de wet. U mag derhalve niet verwachten dat al uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie volledig uit onze databases zal worden verwijderd naar aanleiding van uw verzoeken. Daarnaast houden we een overzicht bij van gewijzigde gegevens om vermoedelijke fraude met uw account te onderzoeken. 

UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING KRACHTENS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Bent u inwoner van of gebruiker in de Europese Economische Ruimte (EER), dan hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming. De Vennootschap zet redelijke stappen zodat u uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie kunt laten verbeteren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan kunt laten beperken.

Wenst u te worden ingelicht over welke Persoonlijk Identificeerbare Informatie we over u hebben en wenst u uit onze systemen te worden verwijderd, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

In bepaalde gevallen hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Het recht op inzage, actualisering of wissing van de informatie die we over u hebben.Waar mogelijk kunt u uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie rechtstreeks inzien, actualiseren of verzoeken om ze te laten verwijderen in uw accountinstellingen.
 • Het recht op rectificatie.U hebt het recht om uw gegevens te laten rectificeren als ze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken.U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie.
 • Het recht op beperking.U hebt het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie beperken.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de Persoonlijk Identificeerbare Informatie die we van u hebben, in een gestructureerde, machineleesbare en gangbare vorm.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken.U hebt eveneens het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken wanneer de Vennootschap uw toestemming nodig heeft voor de verwerking van uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie.

Als u zelf geen van bovenstaande handelingen kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens zodat we u verder kunnen helpen. Merk op dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over onze verzameling en het gebruik van uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie/persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

CONTACTGEGEVENS

Hebt u vragen, opmerkingen of bekommernissen over ons Privacybeleid, onze voorwaarden of de verwerking van uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie, neem dan contact op met onze Privacyfunctionaris op:

Life Data Labs, Inc.

T.a.v.: Privacy Officer

P.O. Box 349

Cherokee, Alabama 35616

Verenigde Staten

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: (800) 624-1873

            (256) 370-7555

Fax:      (256) 370-7509

Life Data Labs, Inc.

United States - Life Data Labs Germany - Life Data Labs UK - Life Data Labs Mexico - Life Data Labs Australia - Life Data Labs Spain - Life Data Labs France - Life Data Labs Belgium - Life Data Labs Canada - Life Data Labs

12290 Hwy 72
Cherokee, AL
35616
Product
of the USA


+1 256 370 7555
Fax: +1 256 370 7509
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacybeleid

12290 Hwy 72
Cherokee, Alabama
35616
Product of the USA


+1 256 370 7555
Fax: +1 256 370 7509
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacybeleid